[800x600] MV_NH_01b.jpg

Stejné posunovadlo ("elektrovůz") bylo v areálu Nové huti Ostrava (u plotu za kterým prochází trať SŽDC Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice) z opačné strany zachyceno také 24. 11. 2008.

Foto:
Rosťa Kolmačka