[1200x810] 745709a.jpg

Lokomotiva výrobního čísla 17709/1983 sloužila na vlečce Pozemních staveb Liberec, odkud byla počátkem 90. let odprodána do Německa.

Foto:
Jiří Holeček
Sbírka:
Jaroslav Wagner