[800x600] 720112b.jpg

V prostorách Králodvorské cementrány Beroun pak byla 720 112-2 zastižena 30.9.1995

Foto:
Petr Kapoun