[590x760] 350statdobijec.jpg

Statický dobíječ batérii 3000 V/48 V nahradil nabíjecí dynama, která byla poháněna od trakčních ventilátorů (ty lze ještě najít na některých strojích řady 150). Zde statický dobíječ lokomotivy 350 015-4

Foto:
Peter Hudec