[570x760] 350kompresor1.jpg

Pístový kompresor 3 DSK 100 ve strojovně lokomotivy 350 015-4

Foto:
Peter Hudec