[1200x900] 110969e.jpg

Se strojem na zemní práce SZP 750 byla 99 56 9 310 016-7 vyfotografována v žst. Čremošné 14.9.2007.

Foto:
Leoš Tomančák