[800x600] 106motorgen.jpg

Detailní pohled na motorgenerátor stroje E406.0501, který sloužil pro změnu velikosti napětí z plného (v troleji) na snížené (pro potřeby pomocných a řídících obvodů).

Foto:
Jaroslav Wagner