Vítáme Vás na stránkách O prototypech a lokomotivních unikátech!


Na území celé České a Slovenské republiky je dnes v provozu asi 5000 elektrických a motorových lokomotiv či vozů více než 150-ti různých řad a provedení. Některé tyto řady měly to štěstí, že byly vyrobeny v několika početných sériích, jiné zase tu smůlu, že se do sériové výroby vůbec nedostaly.
O lokomotivních řadách patřících do první zmiňované skupiny toho, myslíme, bylo publikováno dostatek v běžně dostupné literatuře i na stránkách internetu. Vozidla ze druhé skupiny - nejrůznější prototypy nebo rekonstruované lokomotivy z běžných sériově vyráběných řad však jsou (často nechtěně) opomíjena. Důvodem je především špatná dostupnost informací a technických údajů o těchto někdy jen minimálně provozovaných strojích.

Cílem těchto stránek je alespoň ve stručnosti Vás seznámit s provedením a životními osudy všech prototypů, ať už těch, které se sériové výroby nedočkaly, nebo prototypů běžných sériově vyráběných řad s popsáním rozdílů mezi prototypovými stroji a jednotlivými výrobními sériemi. Na stránkách však nechybí ani popisy jiných unikátních strojů z běžných sériově vyráběných lokomotivních řad, nebo popisy lokomotivních řad vyrobených třeba i bez prototypů, avšak v méně početné sérii.

Kromě vlastních popisů zpracovaných lokomotivních řad nebo jednotlivých prototypů Vám tyto stránky nabízí k prohlédnutí též několik tisíc fotografií od současnosti až hluboko do časů dávno minulých. Tyto archivní snímky na stránky poskytli jejich autoři často s váháním, zda nebudou jejich snímky zneužity, což jak všichni dobře víme není na internetu věc nikterak těžká. Proto prosíme všechny, važme si těchto snímků i jejich autorů a prohlížejme si tyto fotografie opravdu jen na těchto stránkách, pro které byly úmyslně svými autory či sběrateli poskytnuty!

Pokud se budete chtít ke stránkám jakkoli vyjádřit, opravit nalezené chyby, nebo web doplnit o své poznatky či fotografie, bude to pro stránky samozřejmě jen a jen dobře! Využít k tomuto můžete knihu hostů, nebo email stránek.

Za všechny Vaše ohlasy Vám stejně jako za Vaši přízeň upřímně děkujeme!

Autoři a správcové stránek: Rosťa Kolmačka, Josef Minařík a Martin Třískala.

Naše stránky do této chvíle navštívilo návštěvníků (každé PC zaznemenáno 1x denně).