Řada 736

TSM Martin 1971-1979   (rekonstrukce ŽOS Zvolen 1998-2009)

Dílčí stránka č.34, vyhotovena 18.1.2003

 

Vývoj

Již po svém vzniku, s rozdělením Československa roku 1993, si začaly tehdejší Železnice Slovenské republiky (ŽSR) utvářet představu budoucnosti svého lokomotivního parku, který v zájmu racionalizace provozu bude muset projít rozsáhlou proměnou. 

Kromě nedostatečného počtu moderních motorových vozů pro provoz na místních i hlavních tratích a nedostatcích v dalších kategoriích kolejových

vozidel byla konstatována potřeba univerzální lehké motorové lokomotivy "menší" než většinou neefektivně využívané stroje řad 750 až 754. 
Na tento požadavek odpověděly ŽOS Zvolen (ve spolupráci s ČMKS holding z ČR) projekční přípravou motorové lokomotivy řady 736, která měla vzniknout rekonstrukcí zastaralých a z provozu již vyřazených lokomotiv stejného určení, řady 735.

 

Technický popis

Hlavní rám lokomotivy je včetně pojezdu převzat z původní lokomotivy řady 735, upraveny jsou schůdky (bezpečnější šikmé provedení), dále jsou provedeny další úpravy související se zabudováním deformačních prvků za nárazníky a s osazením rámu novými agregáty. Doplněno je mazání okolků systémem Delimon RailJet.
Na hlavní rám pak je postavena zcela nová lokomotiva. Její uspořádání je kapotové s jednou kabinou strojvedoucího, podobně jako tomu bylo u původní lokomotivy řady 735.

 
V delší kapotě je uložen hlavní agregát, tvořený čtyřdobým dvanáctiválcovým naftovým motorem Caterpillar 3512 DI-TA a k němu přes spojku Centamax připojeným trakčním alternátorem Siemens Drásov 1FC2 454-4. K hlavnímu motoru je na volném konci jeho hřídele přes pružnou spojku připojen topný alternátor Siemens 1FC2 351-8.

Před kabinou pak je v delší kapotě napříč uložen ještě pomocný agregát, sestávající ze čtyřdobého šestiválcového motoru Caterpillar 3056 DI-TA a alternátoru 1FC2 224-4 (od lokomotivy čísla 018 není pomocný agregát instalován!).
Dále se v delší kapotě nachází elektricky poháněná zařízení pomocných pohonů (včetně kompresoru), blok pneumatických přístrojů, blok chlazení spalovacího motoru a chlazení trakčních motorů.
V zadní, kratší kapotě se nachází elektrický rozvaděč a blok zařízení elektrodynamické brzdy (EDB).
Tepelně i zvukově izolovaná věžová kabina strojvedoucího je na hlavním rámu uložena prostřednictvím vzduchových měchů a hydraulických tlumičů a její bohaté prosklení garantuje dobrý výhled na trať i do stran. Čelní okna (stejně jako všechna ostatní vyrobená z bezpečnostního skla) mají negativní sklon, což limituje nežádoucí odrazy slunečního světla. Na obou čelech se uvnitř kabiny diagonálně vůči sobě nachází řídící pulty, po jejichž levých stranách jsou dveře pro výstup na ochozy. V klimatizované kabině je pro obsluhu k dispozici dvojice odpružených, stranově i výškově nastavitelných sedaček, dále je zde šatník, skříňka na nářadí, schránka na doklady, umývadlo s teplou a studenou vodou, mikrovlnná trouba a chladnička.

 
Řízení lokomotivy (zpracování povelů od obsluhy, automatickou regulaci rychlosti, diagnostiku celé

lokomotivy, řízení brzdových systémů, buzení pomocných alternátorů, mazání okolků, pískování, ochranu proti skluzu, mnohočlenné řízení atd.) zajišťuje mikroprocesorový systém INTELO Maxi, rychloměrné soupravy na stanovištích obsluhy jsou typu Metra LTE, vlakový zabezpečovač LS 90 je od firmy AŽD Praha.

 

Lokomotiva je pomocí valivých kluznic a otočných čepů uložena na dvou dvounápravových podvozcích, ve kterých jsou dvojkolí vedena kyvnými rameny. Čtveřice tlapových trakčních motorů je typu TE 005 E, točivý moment se z trakčních motorů na nápravy přenáší přes jednoduchý čelní ozubený převod s převodovým poměrem 77:16. 
V hlavním trakčním alternátoru vyrobený proud je usměrňován v třífázovém polořízeném usměrňovači (v můstkovém zapojení), který je typu Lokel RTU 1. Regulaci motorgenerátoru i částečné řízení usměrňovače taktéž zabezpečuje mikroprocesorový řídicí systém INTELO Maxi. Z usměrňovače vystupujícím stejnosměrným proudem jsou napájeny zmíněné trakční elektromotory TE 005 E, které jsou sériové čtyřpólové. Usměrňovač Semic Trade pro pomocný agregát je třífázový neřízený (opět v můstkovém zapojení) typu PSU M150 B6U 660/884. 
 
Brzdový systém stroje sestává z EDB (se spádovým i zastavovacím režimem), vzduchotlakové samočinné a přímočinné brzdy DAKO DK-GP s elektricky ovládanými brzdiči a ze zajišťovací ruční brzdy.

Tlakový vzduch do pneumatických brzdových okruhů dodává šroubový kompresor Atmos LE 180, dva hlavní vzduchojemy o celkovém objemu 1000 litrů jsou umístěny po stranách naftové nádrže mezi podvozky (objem naftové nádrže je 2000 litrů).
 
Lokomotiva je pro docílení maximální univerzálnosti vybavena elektrickým vytápěním vlakových souprav o výkonu cca 120 kW a zásuvkou pro napájení přípojných vozů lehké stavby, včetně ovládání jejich dveří.
Řídící systém kromě již zmíněného umožňuje také na dálku vykonávat diagnostiku lokomotivy prostřednictvím sítě GSM pro rychlejší zabezpečení nutných servisních činností a urychlení následného návratu stroje zpět do provozu.

 

736 001-9 a 736 002-7

První prototyp, který vznikl přestavbou lokomotivy 735 016-8, byl poprvé veřejnosti představen na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v září 1998 ještě s označením 736 016-7 (původně se uvažovalo, že rekonstruované lokomotivy ponesou inventární čísla po výchozích strojích řady 735). Už ke 30.9.1998 však byl přeznačen na číslo 736 001-9.
Od svého vyrobení se stroj podrobil celé řadě zkoušek, a to z větší části na ŽZO v Cerhenicích. Technicko-bezpečnostní zkoušku prototyp úspěšně vykonal 13.3.2001 mezi Zvolenem a Hronskou Dúbravou.
Do 31.5.2002 pak byl první prototyp oficiálně zkoušen v provozu u tehdejších ŽSR a bylo jej možné spatřit především v čele poštovních rychlíků

(tzv. "raket") č. 58201/52800 mezi Zvolenem a Košicemi. Počínaje 22.10.2001 začal sloužit v osobní dopravě na tratích Zvolen - Vrútky a Zvolen - Fiľakovo. Dnes je stroj ve stavu "nákladní" společnosti ZS Cargo Slovakia a slouží v běžném provozu u depa Zvolen.
 
Druhý prototyp, už z výroby označený jako 736 002-7 (bývalý 735 079-6), byl s pouze zanedbatelnými technickými rozdíly proti prvnímu prototypu výrobně dokončen na počátku roku 2002 a zkoušen nejprve společně s prvním prototypem, poté samostatně v běžném provozu.

Jeho domovským depem je od počátku depo ve Zvolenu. Od roku 2005 patří také druhý prototyp společnosti ZS Cargo Slovakia.

 

736 003-5 až 736 024-2 a 736 101-7 až 736 105-8

Roku 2003 se rozběhly postupné dodávky dalších lokomotiv, které byly kromě depa Zvolen dodávány také do Nových Zámků (čísla 007 až 010). S rozdělením Železničnej spoločnosti, a.s. na podniky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ke dni 1.1.2005 byly všechny stroje řady 736 převedeny pod "nákladní" společnost ZS Cargo Slovakia a došlo k jejich soustředění pouze do depa ve Zvolenu. 

Lokomotivy vynikající svou všestrannou použitelností a vybavené jak pro provoz s klasickými osobními vozy (elektrické vytápění souprav), tak s přípojnými vozy k motorovým vozům (zásuvky pro dobíjení baterií přípojných vozů a ovládání jejich dveří), tímto krokem zcela přestaly být v osobní dopravě využívány! Přesto se řada 736 zanedlouho do osobní dopravy na slovenských tratích opět vrátila, a to

v podobě pětice Železniční společností, a.s. nově nakoupených lokomotiv, které byly označeny čísly 736 101-7 až 736 105-8 a zařazeny do provozu v depu Nové Zámky.
V roce 2009 se celkový počet strojů řady 736 ustálil (zřejmě definitivně) na 29 kusech, z nichž zmíněných 5 kusů provozuje ŽSSK, a.s. v Nových Zámcích a zbylých 24 strojů slouží pod hlavičkou ZS Cargo Slovakia ve Zvolenu.
V průběhu výroby této lokomotivní série došlo mezi jednotlivými stroji k několika zásadním změnám v konstrukci: Především počínaje strojem čísla 018 (včetně typu 736.1) nebyly lokomotivy vybaveny pomocným hnacím agregátem, dále stroje typu 736.0 nebyly od čísla 015 vybaveny alternátorem pro vytápění vlaků a od čísla 018 chybí i kabely pro propojení vlakového topení. 

 

Seznam výchozích lokomotiv řady 735 a z nich rekonstruovaných 736

Nová loko.

Nové výr. číslo ŽOS

Původní loko.

Původní výr. číslo TSM

Rok reko.

Provozovatel

736 001-9 62A / 001 / 00 735 016-8 TSM 44230016/1974 1998 ZSSK CARGO
736 002-7 62A / 002 / 02 735 079-6 TSM 44230079/1976 2001 ZSSK CARGO
736 003-5 62A / 003 / 03 735 051-5 TSM 44230051/1975 2002 ZSSK CARGO
736 004-3 62A / 004 / 03 735 121-6 TSM 44230121/1976 2002 ZSSK CARGO
736 005-0 62A / 005 / 03 735 252-9 TSM 44230255/1979 2002 ZSSK CARGO
736 006-8 62A / 006 / 04 735 182-8 TSM 44230183/1977 2003 ZSSK CARGO
736 007-6 62A / 007 / 04 735 060-6 TSM 44230060/1976 2003 ZSSK CARGO
736 008-4 62A / 008 / 04 735 078-8 TSM 44230078/1976 2003 ZSSK CARGO
736 009-2 62A / 009 / 04 735 052-3 TSM 44230052/1975 2004 ZSSK CARGO
736 010-0 62A / 010 / 04 735 061-4 TSM 44230061/1976 2004 ZSSK CARGO
736 011-8 62A / 011 / 04 735 183-6 TSM 44230182/1977 2004 ZSSK CARGO
736 012-6 62A / 012 / 05 735 120-8 TSM 44230120/1976 2005 ZSSK CARGO
736 013-4 62A / 013 / 05 735 094-5 TSM 44230094/1976 2005 ZSSK CARGO
736 014-2 62A / 014 / 05 735 111-7 TSM 44230111/1976 2005 ZSSK CARGO
736 015-9 62A / 015 / 05 735 076-2 TSM 44230076/1976 2005 ZSSK CARGO
736 016-7 62A / 016 / 06 735 119-0 TSM 44230119/1976 2006 ZSSK CARGO
736 017-5 62A / 017 / 06 735 112-5 TSM 44230112/1976 2006 ZSSK CARGO
736 018-3 62A / 018 / 06 735 255-2 TSM 44230258/1979 2006 ZSSK CARGO
736 019-1 62A / 019 / 06 735 109-1 TSM 44230109/1976 2006 ZSSK CARGO
736 020-9 62A / 020 / 07 735 110-9 TSM 44230110/1976 2007 ZSSK CARGO
736 021-7 62A / 021 / 07 735 256-0 TSM 44230259/1979 2007 ZSSK CARGO
736 022-5 62A / 024 / 07 735 043-2 TSM 44230043/1975 2007 ZSSK CARGO
736 023-3 62A / 026 / 08 735 050-7 TSM 44230050/1975 2008 ZSSK CARGO
736 024-1 62A / 027 / 08 735 053-5 TSM 44230053/1975 2008 ZSSK CARGO
736 101-7 62A / 022 / 08 735 080-4 TSM 44230080/1976 2008 ZSSK
736 102-5 62A / 023 / 08 735 091-1 TSM 44230091/1976 2008 ZSSK
736 103-3 62A / 025 / 08 735 092-9 TSM 44230092/1976 2008 ZSSK
736 104-1 62A / 028 / 09 735 093-7 TSM 44230093/1976 2009 ZSSK
736 105-8 62A / 029 / 09 735 113-3 TSM 44230113/1976 2009 ZSSK

 

 

Zdroje informací a poznámky k sekci

- Malý atlas lokomotiv 2002 (J. Bittner, J. Křenek, B. Skála, M. Šrámek)

- ŽM atlas vozidel - Motorové lokomotivy ČD, ZSSK, průmyslu (J. Pernička, P. Kadeřávek a kolektiv)

- DRÁHA 1/1999 - Modernizace motorových lokomotiv ŽSR (B. Skála)

- DRÁHA 6/2005 - Lokomotivy s motory Caterpillar v ČR a SR (D. Brabenec, J. Džurný)

- prospekty a propagační materiály výrobce

- osobní poznámky pana Rastislava Chalupy a autora stránek

Poslední aktualizace 13.5.2014