Řada 725.2 (ex T444.02)

TSM Martin, 1966-1967

Dílčí stránka č.92, vyhotovena 30.12.2019
Vývoj
V roce 1959 byly v pražském závodě ČKD vyrobeny dva prototypy lokomotiv řady T444.0 s do té doby v Československu neobvyklým dieselhydraulickým přenosem výkonu (pomineme-li několik prototypů dvounápravových lokomotiv a současně stavěný prototyp třínápravové T324.0). Ale protože už v srpnu 1958 bylo na základě vládního usnesení o doplňkové civilní výrobě pro zbrojařské závody na Slovensku nařízeno převedení výroby motorových lokomotiv pro tuzemsko do závodů J. V. Stalina v Martině (později TSM), zdokonalené sériové lokomotivy řady T444.0 se už vyráběly na Slovensku. Avšak ještě předtím, než se v roce 1962 sériové dodávky rozběhly, začali konstruktéři pražské lokomotivky ČKD zpracovávat další (logický) požadavek Ministerstva dopravy resp. Technické ústředny ČSD – aby byly tyto lokomotivy schopné také vytápět osobní vlaky.
Vlastní vývoj „osobní“ řady T444.1 proběhl v roce 1961 s tím, že celou konstrukci lokomotivy bylo nutné od základu přepracovat z důvodu potřeby dosazení (na takto malé vozidlo až příliš) robustního parotopného agregátu PG 500 – jiný nebyl v tuzemsku k dispozici.
První prototyp řady T444.1 s parním vytápěním vlaků byl v Martině vyroben v roce 1963. Do roku 1965 pak obdržely ČSD dalších 99 sériových lokomotiv, jejichž výroba se postupně promíchala s výrobou průmyslové verze obdobných strojů, avšak ochuzených o parní generátor, který byl nahrazen balastem. Stroje této průmyslové verze nesly označení T444.15011628 a vyráběly se v letech 1965 až 1967.
Na končící výrobu řady T444.1 (poslední lokomotiva T444.1101 dodána v březnu roku 1966) plynule navázaly dodávky dodatečně objednané verze T444.02
bez parního generátoru, tedy s předurčením především pro posun a lehkou nákladní dopravu. Jako první byla už 21.1.1966 dodána ČSD lokomotiva T444.0207 a následovaly (opět paralelně s dodávkami průmyslových T444.15) dodávky dalších strojů, přičemž číselně (ne však výrobně) nejstarší T444.0201 se k ČSD dostala až 29.3.1966 společně se stroji T444.0208, T444.0209T444.0211.

Po technické stránce se typ T444.02 od původní verze T444.0 v řadě ohledů liší. Lokomotiva T444.02 je oproti starší verzi o 700 mm delší a má o 100 mm vyšší kapoty. Chladicí blok motoru byl z krátké kapoty přemístěn do čela dlouhé kapoty. Zásadně se zlepšily pracovní podmínky pro lokomotivní četu doplněním stínících „kšiltů“ nad čelní okna kabiny, v zájmu snížení hlučnosti byly výfukové trubky přesunuty z interiéru kabiny do sloupků mezi čelními okny před kabinou a do střechy kabiny bylo doplněno větrací víko převzaté z autobusů Škoda RTO. Pro citlivější regulaci výkonu lokomotivy byl rozšířen počet výkonových stupňů na řídicím kontroléru ze šesti na osm. Změn doznala také konstrukce podvozků a způsob jejich uložení. Pro přenos podélných sil mezi podvozky a lokomotivou byly namísto ojnic použity opěrné plochy, které byly na konzolách spuštěny z hlavního rámu dolů k příčníkům podvozků. Na podvozcích byla prodloužena kyvná ramena a na jejich konci doplněny tlumiče mezi rameny a rámem podvozků. V brzdovém systému lokomotivy byl původní rozvaděč Westinghouse nahrazen novým rozvaděčem typu DAKO GP.
Technický popis
Lokomotiva řady T444.02 je kapotová dieselhydraulická lokomotiva s jednou dlouhou a jednou krátkou kapotou a věžovou kabinou umístěnou mezi nimi blíže zadnímu podvozku.

Mechanická část a uspořádání

Svařovaný hlavní rám sestává ze dvou skříňových podélníků a čelníků. Podélníky jsou vzájemně rozepřeny čtyřmi příčkami, které slouží mj. k přenosu tažných a brzdných sil mezi podvozky a rámem lokomotivy. V dutinách uprostřed délky obou podélníků je vytvořena palivová nádrž o objemu 4000 litrů nafty.
Pod delší přední kapotou je uložen elektricky ovládaný naftový motor K 12 V 170 DR, který přes pružnou spojku Holset pohání tříměničovou hydrodynamickou reverzní převodovku ČKD H 650 Lr, uloženou v rámu lokomotivy pod kabinou. Naftový motor je vodou chlazený vysokootáčkový vznětový čtyřdobý dvanáctiválec ve stojatém uspořádání s válci do „V“ a přímým vstřikem paliva. Spalovací prostory jsou v provedení ČKD Hesselmann. Motor je přeplňován dvěma turbodmychadly PDH 16 S, poháněnými výfukovými plyny. Ventilový rozvod je typu OHV s jednou vačkovou hřídelí. Každý válec má dva sací a dva výfukové ventily, každý píst motoru má šest pístních kroužků. Písty jsou odlévané z hliníkové slitiny a jsou vybaveny šesti pístními kroužky – třemi těsnicími a třemi stíracími. Pohybová energie pístů je ojnicemi přenášena na šestkrát zalomenou kovanou ocelovou klikovou hřídel.
Hydrodynamická převodovka umožňuje jízdu ve dvou režimech: traťovém s rychlostí do 70 km/h a posunovacím s vyšší tažnou sílou a rychlostí do 35 km/h, přičemž režimy provozu lze, stejně jako směr jízdy, měnit pouze za klidu vozidla. Hydrodynamické měniče se skládají z olejového čerpadla, reaktoru a turbíny. První hydrodynamický měnič plní funkci rozjezdového měniče a je v chodu do dosažení rychlosti přibližně 22 km/h. Poté je olejem naplněn druhý měnič, umožňující jízdu rychlostí téměř 40 km/h. Ve vyšších rychlostech je zařazen třetí měnič, umožňující dosažení maximální rychlosti lokomotivy.
Z hydrodynamické převodovky se točivý moment přenáší na dvojkolí prostřednictvím kloubových hřídelí a tandemově uspořádaných nápravových převodovek. Z rozvodovky, umístěné na hřídeli před hydrodynamickou převodovkou, jsou dále poháněny pomocné pohony lokomotivy. V rozvodovce jsou na kuličkových ložiskách uloženy tři hřídele s ozubenými koly se šikmými zuby. Na konci první průběžné hřídele je řemenice, ze které je pomocí tří klínových řemenů poháněno pomocné dynamo. Z hřídele prvního vloženého kola je přes pružnou obručovou spojku a setrvačník poháněn kompresor. Ze třetí hřídele s výstupem směrem k motoru pak je přes pružnou spojku poháněn dynamostartér, který za chodu spalovacího motoru slouží jako nabíječ baterie.
V čelní části přední kapoty je umístěn blok chlazení naftového motoru (jeden montážní celek s okruhy pro olej i vodu), jehož funkci zajišťuje dvojice ventilátorů poháněná stejnosměrnými elektromotory napájenými z dynamostartéru. Boční stěny a střecha kapoty mají dvojité stěny vyplněné zvukovou izolací. Celá kapota je na hlavním rámu uložena v pružných lůžkách. Do bočních stěn střechy jsou zakomponovány vzduchové filtry vzduchu nasávaného pro naftový motor.
V kratší zadní kapotě je uložen balast pro dorovnání hmotnosti na úroveň řady T444.1, která měla v těchto prostorech umístěn topný agregát PG 500. Úplně v čele zadní kapoty pak je svisle nad sebou uložena trojice vzduchových jímek – dvě jímky hlavního vzduchojemu o celkovém objemu 570 litrů a jímka pomocného vzduchojemu o objemu 150 litrů. Mimo nich je v uvedeném prostoru uložen také brzdový rozvaděč typu DAKO-L.
Vyvýšená kabina obsluhy je tepelně a zvukově odizolovaná od zbytku lokomotivy a je uložena na pryžových segmentech. Z kabiny je velmi dobrý výhled do všech stran prostřednictvím dvou dvojic čelních oken, nebo dvou trojic bočních oken, z nichž je vždy prostřední otevíratelné (stranově posuvné). Uvnitř kabiny jsou diagonálně umístěna dvě řídící stanoviště obsluhy, a to vždy na pravé straně kabiny ve směru jízdy. Přední řídicí stanoviště je hlavní s plnou výbavou, druhé je pomocné. K řazení jízdních stupňů je na lokomotivě použito volantu s osmi polohami. Na levé straně jsou vedle řídicích pultů pod úroveň podlahy zapuštěné schůdky ke dveřím pro vstup do lokomotivy. Zvenčí je kabina přístupná z obou stran vozidla prostřednictvím plných dveří umístěných pod spodní hranou bočních oken.

Elektrická část

Hlavní elektrický rozvaděč lokomotivy se nachází přímo v kabině pod předním řídicím pultem. Zdrojem energie pro palubní síť o stejnosměrném napětí 110 V je NiFe akumulátorová baterie HI 8 o kapacitě 80 Ah, která je uložena v provětrávaných šachtách pod kabinou (přístup k baterii je pomocí dvířek v obou bocích kabiny; baterie lze díky vozíkům povysunout ven z šachet).

Spodek lokomotivy a pojezd

Lokomotiva je prostřednictvím závěsek (po dvou na každém podvozku) uložena na dvojici celosvařovaných dvounápravových podvozků, ve kterých jsou dvojkolí vedena kyvnými rameny, jednostupňově odpruženými pomocí vinutých pružin. Vypružení je doplněno o kapalinové tlumiče, které propojují konce kyvných ramen s rámem podvozku. Na jediném příčníku každého z podvozků je uprostřed vytvořen válcový čep, který umožňuje natáčení podvozku kolem svislé osy. Čep zároveň zajišťuje přenos tažných a brzdných sil mezi podvozky a rámem lokomotivy.
Pískovací zařízení lokomotivy disponuje celkovou zásobou až 880 kg písku, přičemž pískována jsou vždy první dvojkolí ve směru jízdy.

Brzdová výstroj

Lokomotiva je vybavena pneumatickou přímočinnou brzdou se dvěma brzdicími kohouty, samočinnou brzdou se dvěma brzdiči ŠKODA N/O a rozvaděčem DAKO DK-GP a řetězovou ruční brzdou, která působí na dvě dvojkolí přilehlého podvozku. Lokomotiva má čtyři brzdové válce, které mají průměr 10". Pístnice jsou spřaženy s brzdovými špalíky třecí brzdy, jednostranně brzdící všechna čtyři dvojkolí.
Zdrojem tlakového vzduchu pro brzdy a další pneumatické přístroje na lokomotivě je mechanicky poháněný pístový kompresor Kovopol K1, umístěný ve dlouhé kapotě v prostoru nad podvozkem.
Sériové lokomotivy T444.0201 až T444.0290
Jak už bylo výše naznačeno, řada T444.02 byla určena především pro posun a dopravu lehkých nákladních vlaků. Své uplatnění ale tyto lokomotivy v poměrně hojném počtu nalezly také v dopravě osobní – především na Chrudimsku a Čáslavsku.
Na rozdíl od starší verze T444.0 byly stroje T444.02 obvykle dodávány do menšího množství dep, kde bylo provozováno větší množství lokomotiv (často společně s téměř shodnou řadou T444.1), což se pozitivně odrazilo na délce jejich provozu – provozní i správkárenský personál se je naučil dobře zvládat a příznivější situace byla také s náhradními díly. Až na drobné výjimky nebyly lokomotivy T444.02 v provozu na Slovensku. Těmi výjimkami byly stroje T444.0210 (dodána do Žiliny), T444.0222 (dodána do depa Nové Zámky, zrušená tamtéž roku 1983) a T444.0283 (dodaná do Prešova, zrušená roku 1989 v Leopoldově). Poslední lokomotivou, která také částečně do této skupiny patří, byla T444.0296, tedy původně průmyslová T444.1597, o které ještě bude řeč dále.
V Čechách a na Moravě byly z výroby stroje T444.02 dodávány do dep Bohumín (4 ks), Břeclav (2 ks), Česká Lípa (pouze T444.0288), Česká Třebová (14 ks), České Budějovice (pouze T444.0284), Děčín (6 ks), Havlíčkův Brod (pouze T444.0276),
Hradec Králové (6 ks), Cheb (4 ks), Chomutov (8 ks, většina do PLD Most), Kolín (13 ks), Nymburk (4 ks), Olomouc (2 ks), Ostrava (3 ks), Praha-Libeň (pouze T444.0204), Praha-střed (5 ks), Praha-Vršovice (2 ks), Trutnov (pouze T444.0242), Ústí nad Labem (5 ks), Valašské Meziříčí (2 ks) a Zdice (2 ks).

Masivnější vyřazování z provozu započalo u řady T444.02 ve druhé polovině 80. let minulého století, přičemž nejvíce jich bylo zrušeno v první polovině 90. let, kdy už byly přeznačeny na novou řadu 725.2. Poslední lokomotivy najížděly své kilometry na výkonech depa Česká Třebová a v Pardubicích ve druhé polovině 90. let.
Vůbec posledními pravidelně provozovanými stroji se staly lokomotivy 725.247268, známé svým provozem ve služebně Polička. Právě v lokomotivě 725.247, která v provozním stavu přežila i své domovské depo, utichl její motor nedobrovolně až v roce 2005, kdy už byla jako muzejní vozidlo příležitostně provozována mateřským depem Česká Třebová.
Jedinou provozní lokomotivou řady 725.2 je v tuto chvíli stroj T444.0255, který v roce 2019 zprovoznila Zubrnická museální železnice.
Lokomotivy T444.0291 až T444.0301
Z důvodu nedostatku motorových lokomotiv s vytápěním vlakových souprav v dálkové dopravě ČSD byl v letech 1973 až 1982 odebrán z deseti lokomotiv řady T444.1 vytápěcí agregát PG 500 a dosazen na „nákladní“ lokomotivy řady T478.2 (ty pak byly přeznačeny na „osobní“ řadu T478.1). Zmíněným strojům řady T444.1 pak byl namísto parních generátorů dosazen balast a jejich provedení tak vlastně odpovídalo řadě T444.02, na kterou pak byly tyto stroje přeznačeny s využitím číselného intervalu T444.0291301. Jedenáctou lokomotivou v tomto intervalu je bývalý průmyslový stroj T444.1597, který byl převzat k ČSD a označen číslem T444.0296 – viz. následující tabulka.
Původní označení Z výroby dodána do Rok rekonstrukce Nové označení Dislokace po rekonstrukci
T444.1031 LD České Budějovice 1973 T444.0291 LD České Budějovice
T444.1033 LD České Budějovice 1973 T444.0292 LD České Budějovice
T444.1035 LD České Budějovice 1973 T444.0293 LD České Budějovice
T444.1053 LD Cheb 1973 T444.0294 LD Zdice
T444.1079 LD Cheb 1973 T444.0295 LD Zdice
T444.1597 Železniční stavitelství Praha 1973 T444.0296 RD Zvolen
T444.1032 LD České Budějovice 1974 T444.0297 LD České Budějovice
T444.1038 LD České Budějovice 1974 T444.0298 LD České Budějovice
T444.1055 LD Cheb 1974 T444.0299 LD Cheb
T444.1076 LD Cheb 1974 T444.0300 LD Cheb
T444.1078 LD Cheb 1974 T444.0301 LD Zdice
Seznam vyrobených lokomotiv T444.02
Označení Výrobní číslo Předání k ČSD Datum TBZ Dodána do Převody Datum zrušení
T444.0201 41-00 152 29.3.1966   LD Chomutov (Most)   11.9.1979
T444.0202 41-00 160 31.3.1966   LD Děčín od 1.1.1988 725 202-6 5.9.1991
T444.0203 41-00 139 28.2.1966   LD Chomutov (Most) od 1.1.1988 725 203-4 5.9.1991
T444.0204 41-00 140 28.2.1966 1.3.1966 LD Praha Libeň  od 1.1.1988 725 204-2; 3.7.1989 Agropodpodnik Dašice v Čechách ?
T444.0205 41-00 128 29.1.1966   LD Zdice   29.6.1983
T444.0206 41-00 129 29.1.1966   LD Cheb od 23.12.1983 T444.0571 ?
T444.0207 41-00 130 21.1.1966   LD Cheb 8.7.1983 VčDZ Ždírec nad Doubravou; od 4.12.1995 725 207-5 ?
T444.0208 41-00 153 29.3.1966   LD Zdice od 1.1.1988 725 208-3 2.8.1991
T444.0209 41-00 155 29.3.1966   LD Cheb   22.6.1987
T444.0210 41-00 156 31.3.1966   LD Žilina od 1.1.1988 725 210-9 2.8.1991
T444.0211 41-00 157 29.3.1966 12.4.1966 LD Bohumín od 1.1.1988 725 211-7; od 1.1.1993 ČD 2009
T444.0212 41-00 158 31.3.1966 6.4.1966 LD Valašské Meziříčí od 1.1.1988 725 212-5; od 1.1.1993 ČD 14.10.1993
T444.0213 41-00 159 31.3.1966   LD Ostrava od 1.1.1988 725 213-3 30.9.1992
T444.0214 41-00 161 31.3.1966   LD Břeclav od 1.1.1988 725 214-1; od 1.1.1993 ČD 29.3.1996
T444.0215 41-00 162 31.3.1966 9.4.1966 LD Česká Třebová   10.12.1976
T444.0216 41-00 164 20.4.1966 30.4.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 216-6; od 1.1.1993 ČD 15.7.1996
T444.0217 41-00 165 20.4.1966 29.4.1966 LD Praha střed   14.10.1987
T444.0218 41-00 166 25.4.1966 29.4.1966 LD Praha střed   21.6.1982
T444.0219 41-00 167 25.4.1966 30.4.1966 LD Kolín od 1.1.1988 725 219-0 19.3.1990
T444.0220 41-00 168 25.4.1966 30.4.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 220-8; od 1.1.1993 ČD 15.4.1999
T444.0221 41-00 177 10.5.1966 18.5.1966 LD Bohumín 16.12.1984 Kovošrot Ostrava ?
T444.0222 41-00 178 18.5.1966   LD Nové Zámky   27.3.1984
T444.0223 41-00 179 20.5.1966   LD Ostrava od 1.1.1988 725 223-2; od 1.1.1993 ČD 17.12.1993
T444.0224 41-00 180 21.5.1966   LD Olomouc od 1.1.1988 725 224-0; od 1.1.1993 ČD 24.1.1994
T444.0225 41-00 181 26.5.1966   LD Bohumín 27.11.1984 Teplárna Olomouc; od 4.12.1995 725 225-7  
T444.0226 41-00 182 25.5.1966   LD Praha střed   5.12.1986
T444.0227 41-00 183 26.5.1966   LD Praha střed   16.12.1985
T444.0228 41-00 184 27.5.1966 4.6.1966 LD Kolín   27.3.1984
T444.0229 41-00 185 27.5.1966 6.6.1966 LD Nymburk od 1.1.1988 725 229-9 20.9.1991
T444.0230 41-00 191 23.6.1966 4.7.1966 LD Praha Vršovice od 1.1.1988 725 230-7; 16.9.1988 ŽS Brno 2002
T444.0231 41-00 192 17.6.1966 25.6.1966 LD Valašské Meziříčí od 1.1.1988 725 231-5 2.8.1991
T444.0232 41-00 193 16.6.1966   LD Olomouc od 1.1.1988 725 232-3 13.12.1991
T444.0233 41-00 194 17.6.1966 27.6.1966 LD Bohumín od 1.1.1988 725 233-1; od 1.1.1993 ČD 14.10.1993
T444.0234 41-00 196 23.6.1966   LD Ostrava od 1.1.1988 725 234-9; od 1.1.1993 ČD 24.1.1994
T444.0235 41-00 197 23.6.1966 29.6.1966 LD Břeclav od 1.1.1988 725 235-7; od 1.1.1993 ČD 3.6.1993
T444.0236 41-00 198 25.6.1966 1.7.1966 LD Kolín od 1.1.1988 725 236-5 21.10.1988
T444.0237 41-00 199 27.7.1966   LD Praha střed   24.3.1987
T444.0238 41-00 200 27.6.1966 19.7.1966 LD Praha Vršovice   22.6.1987
T444.0239 41-00 206 23.7.1966 16.9.1966 LD Ústí n. Lab. od 1.1.1988 725 239-8; od 1.1.1993 ČD 15.7.1996
T444.0240 41-00 207 15.7.1966 15.10.1966 LD Ústí n. Lab. od 1.1.1988 725 240-6 13.3.1989
T444.0241 41-00 208 18.7.1966 7.7.1966 LD Hradec Králové   22.10.1984
T444.0242 41-00 210 20.7.1966   LD Trutnov (Meziměstí) od 1.1.1988 725 242-2 13.3.1989
T444.0243 41-00 211 21.7.1966 27.7.1966 LD Děčín   23.10.1985
T444.0244 41-00 212 21.7.1966 30.7.1966 LD Chomutov (Most) od 1.1.1988 725 244-8 28.5.1991
T444.0245 41-00 213 16.8.1966 20.8.1966 LD Kolín od 1.1.1988 725 245-5; od 1.1.1993 ČD 26.7.1995
T444.0246 41-00 214 23.8.1966 27.8.1966 LD Kolín od 1.1.1988 725 246-3 13.3.1989
T444.0247 41-00 215 23.8.1966 27.8.1966 LD Kolín od 1.1.1988 725 247-1; od 1.1.1993 ČD  
T444.0248 41-00 216 23.8.1966 2.9.1966 LD Chomutov (Most) od 1.1.1988 725 248-9 5.9.1991
T444.0249 41-00 217 26.8.1966   LD Ústí n. Lab.   24.6.1985
T444.0250 41-00 218 26.8.1966 2.9.1966 LD Chomutov   23.6.1986
T444.0251 41-00 219 26.8.1966 1.9.1966 LD Česká Třebová   14.10.1978
T444.0252 41-00 220 31.8.1966 8.9.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 252-1; od 1.1.1993 ČD 23.8.1994
T444.0253 41-00 221 31.8.1966 8.9.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 253-9; od 1.1.1993 ČD 1.11.1994
T444.0254 41-00 222 31.8.1966 13.9.1966 LD Chomutov (Most) od 1.1.1988 725 254-7 28.6.1990
T444.0255 41-00 223 30.8.1966   LD Děčín od 1.1.1988 725 255-4; od 1.1.1993 ČD
T444.0256 41-00 224 31.8.1966 13.9.1966 LD Chomutov (Most) od 1.1.1988 725 256-2 9.12.1992
T444.0257 41-00 228 23.9.1966 30.9.1966 LD Nymburk od 1.1.1988 725 257-0 13.10.1989
T444.0258 41-00 229 23.9.1966   LD Kolín   21.12.1981
T444.0259 41-00 230 28.9.1966 30.9.1966 LD Kolín 2.3.1983 TSS Ústí nad Labem ?
T444.0260 41-00 231 24.9.1966 10.9.1966 LD Ústí n. Lab. od 1.1.1988 725 260-4 13.3.1989
T444.0261 41-00 232 23.9.1966 19.10.1966 LD Ústí n.Lab. od 1.1.1988 725 261-2 15.10.1990
T444.0262 41-00 233 28.9.1966   LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 262-0; od 1.1.1993 ČD 3.6.1993
T444.0263 41-00 234 28.9.1966 24.8.1966 LD Nymburk   27.10.1986
T444.0264 41-00 237 30.9.1966 14.10.1966 LD Chomutov (Most)   12.5.1980
T444.0265 41-00 236 30.9.1966 10.10.1966 LD Děčín   21.6.1982
T444.0266 41-00 242 17.10.1966 27.10.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 266-1 30.10.1991
T444.0267 41-00 243 17.10.1966 27.10.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 267-9 5.9.1991
T444.0268 41-00 244 26.10.1966 4.11.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 268-7; od 1.1.1993 ČD 28.12.2005
T444.0269 41-00 245 26.10.1966 4.11.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 269-5 5.9.1991
T444.0270 41-00 246 31.10.1966 11.11.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 270-3 15.10.1990
T444.0271 41-00 249 31.10.1966   LD Hradec Králové   13.12.1983
T444.0272 41-00 247 26.10.1966   LD Hradec Králové   21.6.1982
T444.0273 41-00 248 31.10.1966   LD Hradec Králové   20.6.1984
T444.0274 41-00 255 28.11.1966 16.12.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 274-5; 19.12.1989 Obchodní sladovny Nymburk ?
T444.0275 41-00 256 28.11.1966 16.12.1966 LD Česká Třebová od 1.1.1988 725 275-2 9.12.1992
T444.0276 41-00 257 29.11.1966 16.12.1966 LD Havlíčkův Brod od 1.1.1988 725 276-0; od 1.1.1993 ČD 17.6.1998
T444.0277 41-00 258 29.11.1966 18.11.1966 LD Kolín od 1.1.1988 725 277-8 30.9.1992
T444.0278 41-00 259 28.11.1966 21.11.1966 LD Kolín od 1.1.1988 725 278-6 28.5.1991
T444.0279 41-00 260 28.11.1966 22.11.1966 LD Kolín   14.10.1987
T444.0280 41-00 265 16.12.1966 23.12.1966 LD Kolín od 1.1.1988 725 280-2 20.9.1991
T444.0281 41-00 266 21.12.1966 24.12.1966 LD Kolín od 1.1.1988 725 281-0 9.12.1992
T444.0282 41-00 195 25.6.1966   LD Cheb (Karlovy Vary)   10.9.1976
T444.0283 ? 25.7.1966   LD Prešov od 1.1.1988 725 283-6 13.10.1989
T444.0284 41-00 235 28.9.1966 11.10.1966 LD České Budějovice od 1.1.1988 725 284-4 2.8.1991
T444.0285 41-00 267 23.12.1966 9.1.1967 LD Nymburk od 1.1.1988 725 285-1; od 1.1.1993 ČD 3.6.1993
T444.0286 41-00 270 24.1.1967 2.2.1967 LD Děčín   22.5.1978
T444.0287 41-00 269 25.1.1967   LD Děčín od 1.1.1988 725 287-7 21.10.1988
T444.0288 41-00 271 24.1.1967   LD Česká Lípa   29.6.1983
T444.0289 41-00 272 25.1.1967   LD Hradec Králové   7.7.1970
T444.0290 41-00 277 26.1.1967   LD Hradec Králové   20.6.1984
Zdroje informací a poznámky k sekci
  • ŽM atlas vozidel - Motorové lokomotivy ČD, ZSSK, průmyslu (J. Pernička, P. Kadeřávek a kolektiv)
  • webová stránka www.ld-trutnov.cz/vozidla/prehledy-vozidel/motorove-lokomotivy/t444-0
  • osobní poznámky a podklady autorů stránek a pana Josefa Motyčky

Poslední aktualizace 30.12.2019