Novinky na stránkách od minulosti až dodnes


Tato podstránka je jakousi kronikou tohoto webu a obsahuje nejen výpis novinek od samého zahájení provozu stránek, ale i události, které vzniku webu předcházely a které doprovází jeho existenci od počátku až dodnes.
Zakladatel stránek O prototypech, Rosťa Kolmačka, je v textu zastoupen označením "Admin", aby jednotlivé texty opravdu působily jako záznamy v kronice a ne jako výpis zásluh. Záznamy v kronice se dělí do těchto tří barevně rozlišených typů:

   - Výpis aktualizací - informace o obsahu jednotlivých oficiálních aktualizací a s nimi souvisejících změnách na stránkách
   - Informace o stránkách - významné změny v podobě stránek, okolnostech jejich provozu nebo změny v týmu autorů
   - Širší souvislosti - informace o událostech (nejen) v životě Admina, majících nějaký vliv na provoz či existenci stránek

Zobrazit:           od roku:   do roku:    

rok 2018
Pracujeme na:Pracujeme na přípravě nové sekce o lokomotivách FAUR LDH 45/70/125 (dnešní řada 748) a aktualizaci sekce o "Karkulkách" T444.0 (725).
31.12.2018Aktualizace 91. - Kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i většiny fotografií) byly sekce o řadách T475.15 a TL659.0.
10.10.2018Aktualizace 90. - Přidána byla nová sekce o řadě DH200, kompletně znovu zpracována (po stránce textů i části fotografií) byla sekce o řadě 726.
31.3.2018Aktualizace 89. - Aktualizovány byly sekce o řadách E10.0, S699.0 a T436.15. Zcela nově pojaty a novými snímky naplněny jsou Tapety na pracovní plochu Vašeho počítače.

rok 2017
31.12.2017Aktualizace 88. - Přidána byla nová sekce o řadě 719.7, kompletně znovu zpracována (po stránce textů i části fotografií) byla sekce o řadě 209 a doplněny byly fotografie k řadě 860.
11.11.2017Aktualizace 87. - Přidána byla nová sekce o řadě 452, kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i části fotografií) byly sekce o řadách 162 a 812.
30.6.2017Aktualizace 86. - Kompletně znovu zpracována (po stránce textů i většiny fotografií) byla sekce o řadě 350.

rok 2016
27.11.2016Aktualizace 85. - Kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i většiny fotografií) byly sekce o řadách 754 a 759.
15.10.2016Zprovozněn byl nový systém zobrazování vysvětlivek ke zkratkám - po najetí kurzorem myši nad zkratku se objeví její vysvětlení.
1.6.2016Aktualizace 84. - Přidána byla nová sekce o řadě 451 (ex. EM475.1).

rok 2015
11.12.2015Aktualizace 83. - Aktualizovány byly texty a doplněny fotografie u řad 140 a 729, a dále byly doplněny fotografie u řad 710, T466.1 a 17E
15.4.2015Aktualizace 82. - Aktualizovány byly texty a doplněny fotografie u řad 169, A219.0 a u řady 710 byl kromě několika fotografií doplněn také přehled výrobních čísel strojů vyrobených v ČKD.

rok 2014
30.10.2014Aktualizace 81. - Kompletně zrevidována a doplněna byla sekce o řadě 460, doplněny byly fotografie do sekcí řad 835, T449.0, T475.0, T478.0 a T450.0.

rok 2013
31.12.2013Aktualizace 80. - Aktualizovány byly texty a doplněny fotografie u řady T476.05 a 718, aktualizován byl také text u řady 464.2.
29.5.2013Aktualizace 79. - Aktualizace textů a doplnění fotografií u řad 130, 773 a T466.1.