Novinky na stránkách od minulosti až dodnes


Tato podstránka je jakousi kronikou tohoto webu a obsahuje nejen výpis novinek od samého zahájení provozu stránek, ale i události, které vzniku webu předcházely a které doprovází jeho existenci od počátku až dodnes.
Zakladatel stránek O prototypech, Rosťa Kolmačka, je v textu zastoupen označením "Admin", aby jednotlivé texty opravdu působily jako záznamy v kronice a ne jako výpis zásluh. Záznamy v kronice se dělí do těchto tří barevně rozlišených typů:

   - Výpis aktualizací - informace o obsahu jednotlivých oficiálních aktualizací a s nimi souvisejících změnách na stránkách
   - Informace o stránkách - významné změny v podobě stránek, okolnostech jejich provozu nebo změny v týmu autorů
   - Širší souvislosti - informace o událostech (nejen) v životě Admina, majících nějaký vliv na provoz či existenci stránek

Zobrazit:           od roku:   do roku:    

rok 2017
Pracujeme na:Pracujeme na přípravě nové sekce o lokomotivách FAUR LDH 45/70/125 (dnešní řada 748) a lokomotivách 719.701 a T669.2001.
31.12.2017Aktualizace 88. - Přidána byla nová sekce o řadě 719.7, kompletně znovu zpracována (po stránce textů i části fotografií) byla sekce o řadě 209 a doplněny byly fotografie k řadě 860.
11.11.2017Aktualizace 87. - Přidána byla nová sekce o řadě 452, kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i části fotografií) byly sekce o řadách 162 a 812.
30.6.2017Aktualizace 86. - Kompletně znovu zpracována (po stránce textů i většiny fotografií) byla sekce o řadě 350.

rok 2016
27.11.2016Aktualizace 85. - Kompletně znovu zpracovány (po stránce textů i většiny fotografií) byly sekce o řadách 754 a 759.
15.10.2016Zprovozněn byl nový systém zobrazování vysvětlivek ke zkratkám - po najetí kurzorem myši nad zkratku se objeví její vysvětlení.
1.6.2016Aktualizace 84. - Přidána byla nová sekce o řadě 451 (ex. EM475.1).

rok 2015
11.12.2015Aktualizace 83. - Aktualizovány byly texty a doplněny fotografie u řad 140 a 729, a dále byly doplněny fotografie u řad 710, T466.1 a 17E
15.4.2015Aktualizace 82. - Aktualizovány byly texty a doplněny fotografie u řad 169, A219.0 a u řady 710 byl kromě několika fotografií doplněn také přehled výrobních čísel strojů vyrobených v ČKD.

rok 2014
30.10.2014Aktualizace 81. - Kompletně zrevidována a doplněna byla sekce o řadě 460, doplněny byly fotografie do sekcí řad 835, T449.0, T475.0, T478.0 a T450.0.

rok 2013
31.12.2013Aktualizace 80. - Aktualizovány byly texty a doplněny fotografie u řady T476.05 a 718, aktualizován byl také text u řady 464.2.
29.5.2013Aktualizace 79. - Aktualizace textů a doplnění fotografií u řad 130, 773 a T466.1.

rok 2012
23.12.2012Aktualizace 78. - Přidána byla nová sekce o řadě 16E, doplněny byly fotografie do sekce o řadě 720 (ex. T435.0).
19.11.2012Aktualizace 77. - Přidána byla nová sekce o řadě 835 (RA-Č, RA-735).
29.8.2012Aktualizace 76. - Přidána byla nová sekce o řadě EM475.0.
25.4.2012Aktualizace 75. - Přidána byla nová sekce o řadě 830 (ex. M262.0).
21.2.2012Zprovozněna byla nová "Inteligentní fotogalerie" umožňující přihlášeným uživatelům pokročilé vyhledávání v databázi s fotografiemi.
12.2.2012Aktualizace 74. - Kompletně byla zrevidována a doplněna sekce o řadě 363.

rok 2011
30.11.2011Aktualizace 73. - Přidána byla nová sekce o řadě 470, doplněny byly fotografie do sekcí o řadách 802 (ex. M131.6) a 17E (jen bonusy).
19.8.2011Aktualizace 72. - Zcela nově zpracována byla sekce o řadě 112 (ex. E457.0), doplněny byly fotografie do sekce o řadě 753 (ex. T478.3).
13.6.2011Aktualizace 71. - Přidána byla nová sekce o řadě 721 (ex. T458.0 a T458.1).
7.3.2011Aktualizace 70. - Přidána byla mimořádná sekce o parní řadě 464.2 u příležitosti veřejné sbírky na opravu stroje 464.202 .
31.1.2011Aktualizace 69. - Přidána byla nová sekce o řadě E413.2, doplněny byly historické fotografie k sekci o lokomotivě 103 a aktualizován byl také přehled lokomotivních unikátů.
leden 2011Zprovozněna byla pro návštěvníky stránek nenápadná, přesto ale podstatná softwarová úprava, která po více než roce opět umožňuje snadné přidávání jednotlivých fotek do fotogalerií. Fotografie přidané během posledních 30 dnů jsou v galeriích označeny symbolem . Aby ale byl o doplňování fotek přehled, budeme v rámci každé aktualizace doplňovat fotky vždy ve větším množství k menšímu počtu řad, které pak při aktualizaci vyhlásíme.

rok 2010
31.12.2010Aktualizace 68. - Přidána byla nová sekce o řadě 106 (ex. E406.05).
1.11.2010Aktualizace 67. - Přidána byla nová sekce o řadě 704 (ex. T234.0 / T237.0 / T238.0) a byly aktualizovány informace a doplněny fotografie do sekce o lokomotivě S699.0.
23.7.2010Do zkušebního provozu na stránkách byl nasazen nový prohlížeč obrázků, který umožňuje pohodlnější prohlížení obrázků s možností přecházení mezi nimi. Jednoduchý návod na používání prohlížeče najdete zde.
21.6.2010Aktualizace 66. - Přidána byla nová sekce o řadě 150 (ex. E499.2).
11.3.2010Začíná postupný přechod na plně dynamicky generované fotogalerie s jediným datovým zdrojem - centrální databází informací o fotografiích.
3.3.2010Aktualizace 65. - Aktualizace údajů a doplnění fotografií u řad 112, 180, 717, 718 a A219.0.
19.1.2010Do ostrého provozu na stránkách byla nasazena autentifikace (s možností objednání zasílání novinek emailem).

rok 2009
30.11.2009Aktualizace 64. - Přidána byla nová sekce o řadě 729 (ex. T419.0 a T419.1).
1.11.2009Na adrese www.prototypy.cz/WEB je od tohoto dne přístupná betaverze stránek s již plně funkční autentifikací (s možností objednání zasílání novinek emailem).
31.10.2009V Tiráži se přestávají uvádět údaje o poslední i budoucích aktualizacích ve prospěch podstránky Novinky.
31.10.2009Aktualizace 63. - Kompletně byly zrevidovány a doplněny sekce o řadách 771 a 820, přibyly i dvě tapety na plochu PC mezi motorovými lokomotivami na formát 1280x1024.
15.8.2009Aktualizace 62. - Kompletně byla zrevidována a doplněna sekce o řadě 121, o zcela nové texty a menší množství fotografií byly obohaceny také sekce o řadách S699.0 a 260.
21.6.2009Aktualizace 61. - Přidána byla nová sekce o řadě T478.0, zrevidována a doplněna byla sekce o řadě 736, několik fotografií bylo přidáno také k řadám 103, 184, 230 a 710.
5.5.2009Aktualizace 60. - Přidána byla nová sekce o řadě T449.0, zrevidována a doplněna byla sekce o řadě 230.
10.4.2009Aktualizace 59. - Přidána byla nová sekce o řadě T475.0, kompletně zrevidována a doplněna byla sekce o řadě 755 ZSSK.
3.3.2009Aktualizace 58. - Přidána byla nová sekce o řadě 103, kompletně zrevidována a doplněna byla sekce o řadě 842.
9.2.2009Aktualizace 57. - Kompletně byla zrevidována a doplněna sekce o řadě 710.