logo KMD
Reportáže z našich akcí

2018 2017 2016 2015 2014
2016

S Hurvínkem na Zdeničku - II. ročník výšlapu

Datum: 31.12.2016


Turistika spojená s jízdou motorového vlaku, to byla poslední akce roku 2016 pod hlavičkou Kroměřížské dráhy. Na Silvestra loňského roku vyrazil po trati z Kroměříže do Zdounek a Zborovic motorový vlak s historickým Hurvínkem za turistikou a historií.

V prosinci tomu bylo přesně 100 let, kdy se roztočila kola parní lokomotivy na šestikilometrové cukrovarnické dráze vedoucí ze zborovického cukrovaru přes Troubky na nákladiště v Honěticích. Historie cukrovarnické dráhy a prohlídka Gruntu Galatík byly letošním lákadlem.

V sobotu 31. prosince 2016 vyjel motorový "hurvínek" s více jak osmi desítkami pasažérů do Zdounek. Do soupravy vlaku byl zařazen také přípojný vůz Blm, kde se podával teplý silvestrovský punč. Ten přišel vhod v ranním chladném počasí, které doprovázely mlhy.

Přesně v 9 hodin se starý motoráček z roku 1955 vydal na svoji 13kilometrovou jízdu do Zdounek, odkud se cestující vydali k rozhledně Zdenička a Gruntu Galatík. Zvláštního motorového vlaku využili také turisté při výšlapu na rozhlednu Brdo.

Po příjezdu do Zdounek se cestující seznámili s historií výroby mražených krémů, které jsou dodnes populární zejména u mladší generace. Mezi nejznámější patří tvarohový Míša, Eskymo, Ledňáček či nanukový dort. Nanuky a mražené krémy se ve Zdounkách vyráběly od 60. let 20. století až do konce roku 2003 v bývalém mlékárenském závodě, sousedícím s vlakovým nádražím.

Krátce po půl desáté se turisté vydali po silnici ze Zdounek k troubeckému přejezdu a dále pak po polní cestě až k samotné rozhledně Zdenička. Tu po celý den halila hustá mlha, takže výhled z rozhledny byl značně omezený.

Po přesunu na Grunt proběhlo rychlé občerstvení v hospůdce u Kenta, která sídlí v areálu. Hospůdka také nabízí pro sběratele turistickou vizitku či otisk pamětního razítka s motivem rozhledny.

Před polednem majitel Gruntu Petr Galatík všechny provedl po svém panství a seznámil přítomné s historií chovu Moravského teplokrevníka.

Ve výběhu představil svého největšího šampiona, hřebce jménem Przedswit Svatopluk G, který je jeden z 60 koní ustájených v Těšánkách.

Po zhruba hodinové exkurzi se všichni vydali zpět do Zdounek k motorovému vlaku. Ten se ve 13.20 h vydal do Zborovic, kde byla připravena hodinová pochůzka po bývalé cukrovarnické dráze, která si v prosinci připomněla 100 let od svého zprovoznění.

Cukrová řepa, cukrovar a Jonáš Friess. To jsou tři pojmy, které ve Zborovicích zná každý malý kluk. Jonáš Friess jakož to nejvýznamnější osobnost Zborovic přivedl v roce 1881 z Kroměříže do Zborovic železnou dráhu. Spolu Abrahamem Popperem a Moritzem Redlichem byl u založení akciové společnosti Kojetínsko-zborovické cukrovary. Společnost vystavěla v letech 1850 - 1851 místní cukrovar. Ten v roce 1916 dává do provozu úzkorozchodnou dráhu pro svoz cukrovarnické řepy z nedalekých velkostatků. Dráha o rozchodu 760 mm byla mezi Zborovicemi, Troubkami a nákladištěm v Honěticích vystavěna o celkové délce 5,89 km. Technicko-bezpečnostní zkoušku provedla parní lokomotiva Arnold Jung s 6 vozy dne 14. prosince 1916. Do roku 1930 byla cukrová řepa zpracovávána v cukrovaru ve Zborovicích, po cukrovarnické krizi byl cukrovar zrušen a náklad byl ve Zborovicích překládán na státní dráhu a odvážen ke zpracování do nedaleké Kroměříže či partnerského cukrovaru v Kojetíně. Řepařská dráha sloužila ke svozu řízků do přelomu 50. - 60. let 20. století. Následně provoz ustál, dráha byla zrušena a poslední ze dvou parních lokomotiv byla odvezena podle pamětníků na vojenském podvalníku na Slovensko.

Naučná pochůzka po Zborovicích končila u rybníků "Na Podlavčí", kde je stále vidět pozůstatek cukrovarnické dráhy v podobě traverz, po kterých dráha překonávala vodní spojku mezi rybníky, které byly zbudovány jako zásobárna vody pro provoz cukrovaru.

Před tři čtvrtě na tři se motorový vůz M131.1454 vydal na zpáteční cestu do Kroměříže, kde byla akce ukončena pamětní fotografií na nástupišti č. 1.

Z povedené silvestrovské akce bylo sestříháno 19 minutové video, které si můžete prohlédnout pod článkem.


Autor článku a videa: Stanislav Plachý

Výlov 2016

Datum: 22. - 23.10.2016


Ve dnech 22. a 23.10.2016 se konaly na Tovačovce tradiční jízdy zvláštních vlaků u příležitosti slavnostního výlovu Hradeckého rybníku v Tovačově. Již před léty navázaná spolupráce Kroměřížské dráhy o.s. s brněnským spolkem Klubu přátel kolejových vozidel (dále jen KPKV) dala vzniknout dalším jedinečným jízdám s atraktivními vozidly na jinak provozně téměř opuštěné trati.

O vozbu se podělila výše zmiňovaná domácí Karkulka T444.1516 (KPKV) společně s kroměřížským Hurvínkem M131.1454 a trojicí přívěsných vozů Blm. Vyjma poledního spoje, který odvezl sólo Hurvínek jezdila po oba dny neměnná sestava ve složení T444.1516 + 3x Blm + M131.1454.

Původně plánované nasazení brněnského Faura LDH 138-038 taktéž ze stáje KPKV, který zajistil převoz vozů Blm z Brna vzalo za své již během sobotní cesty do Tovačova.

Tehdy se projevily technické komplikace omezující jeho případné využití do čela zvl.vlaků. Zůstala mu tak spíše role statického exponátu na tovačovském nádraží. Na cestu z Kojetína do Tovačova se vlaky vydaly s celkem šesti páry spojů. Nocování vozidel ze soboty na neděli pak proběhlo na vlečce Toposu.

Pouze Hurvínek se svým vozem Blm se navrátil zpět do Kroměříže, tak aby v neděli zajistil první spoj do Tovačova.

Počasí si podobně jako v předešlých letech pohrávalo. Zatímco sobota se v dopoledních hodinách halila do husté mlhy a odpoledne střídané velkou oblačností, nedělní dopoledne se díky jasné obloze vybarvilo do krásných podzimních barev.

Ačkoliv jízdy na výlov bývají každým rokem pomyslnou tečkou za turistickou vozbou na Tovačovce, letos tomu tak zcela nebude. Možnost svézt se do Tovačova bude možné ještě o adventní sobotě 10.12.2016, kdy se na cestu z Kroměříže do Tovačova vydá Hurvínek M131.1454. V Tovačově bude tento den zpřístupněn místní zámek v rámci akce Advent na zámku.


Autor článku: Michal Boček

135 let trati Kroměříž - Zdounky - Zborovice

Datum: 21.05.2016


Je již příjemnou tradicí, že na konci měsíce května vyjíždí na zborovickou trať parní vlak. Vždy je tato jízda spojena s pořádáním pohádkového lesa v obci Divoky nedaleko Zdounek. Akci pořádají od roku 1978 ochránci přírody Divoky ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Zdounky. Letošní jízdou si cestující mohli připomenout také jedno půlkulaté výročí. Zborovická trať letos slavila 135. narozeniny.

Kroměříž -

K tomuto výročí byly vydány dvě pohlednice spolu s pamětní kartonovou jízdenkou a limitovanou edicí přívěsku na klíče, zobrazující první parní stroj na zborovické trati.

 

Historie trati

Vše ovlivnil zákon o sekundárních drahách, který vyšel v platnost v roce 1880, a měl tak zásadní vliv na podnikání v regionální železnici. Společnosti, které se vrhly do výstavby místních drah, získaly kromě finanční podpory od státu řadu provozních a technických úlev včetně úlev na daních. Jelikož se o zákonu mluvilo již v roce 1879, byla v témže roku založena i akciová společnost Kroměřížská dráha. Jejím největším akcionářem se stal olomoucký hrabě Friedrich Egon Fürstenberg. Druhým největším akcionářem společnosti se stal hrabě Jane Friesse (Jonáš Friesse), ředitelem společnosti se stal Josef Nezdara. Akciová společnost Kroměřížská dráha nejdříve vystavěla 7,5km úsek z Hulína do Kroměříže (1880), pak následovala výstavba trati Kroměříž - Zborovice (1881) a poté Hulín - Bystřice pod Hostýnem (1882).

 

Již 2. května 1879 bylo založeno družstvo města Kroměříže a cukrovarů v Kroměříži, Zborovicích, Kvasicích a Hulíně pro stavbu trati Kroměříž – Zborovice. S výstavbou se započalo v pondělí 16. května 1881. Stavba byla velmi jednoduchá. Mosty na trati i přes řeku Moravu byly dřevěné. V Kotojedech bylo použito rozšířeného silničního mostu. Na výstavbě se podíleli italští dělníci „Brabanti“. Jedinou překážkou byl výškový rozdíl v terénu ve Zborovicích, kde se musela vytvořit velká průkopa pro přivedení dráhy ke zborovickému nádraží, které bylo zbudováno v těsné blízkosti cukrovaru, jenž byl vystavěn v letech 1850 - 1851. Vytěžená zemina se vyvážela před Zborovice, kde díky nerovnostem v terénu chyběla. K odvozu vytěžené hlíny byla položena úzkorozchodná dráha, po které se odvážela zemina z kopaného místa. Využito bylo kolejí a vozíků ze zrušené cihelny, která se nacházela za místním hřbitovem v těsné blízkosti výkopových prací. Při stavbě dráhy našli také zborovičtí občané krátkodobě možnost přivýdělku.

 První zkušební jízda vlaku proběhla 28. září 1881 za přítomnosti generálního inspektora Julia Glücka z Vídně. V neděli 23. října došlo na slavnostní otevření trati. V pondělí 24. října byla zahájena doprava nákladní. Příjezd prvního vlaku byl stanoven na 1. listopadu. Ověnčenou parní lokomotivu "Zborowitz" vítaly zástupy diváků. Vítalo se také chlebem a solí, jak bývalo běžným zvykem na Hané. Zpočátku jezdily na trati dva páry vlaků s třemi vozy. Odjezdy do Kroměříže byly stanoveny na 9. hodinu ranní a 4. odpolední. V letech 1881 - 1903 činilo jízdné 26 krejcarů. V roce 1903 bylo zvýšeno na 1 korunu.

Jízdy zvláštních vlaků 21. května 2016

Třetí květnovou sobotu se na zvláštních vlacích veřejnosti ukázala parní lokomotiva 314.303 "Valašský Kocúr". Tato parní lokomotivka měla cestující na trati svést už při loňských oslavách setkání vladařů, jenže pro poruchu byla nahrazena olomouckou "Rosničkou" 464.202. Letos České dráhy ve spolupráci s Kroměřížskou dráhou přichystaly 4 páry vlaků. Dva parní a dva motorové spoje. Vše doplněno o šest pravidelných spojů s nasazením motorové jednotky Regionova.

I když ČD letos zavedly možnost rezervace jízdenky v předprodeji na zvláštní vlaky, většina cestujících nechala nákup jízdenky až na poslední den. I pěkné počasí velkou měrou přispělo k tomu, že už první vlak byl využit do posledního místa.

Při prvním návratu parního vlaku do Kroměříže postihla Kocúra technická závada. Ta se projevila tím, že na mašině se ulomil držák mazacího lisu, který na zastávce Kroměříž-Oskol upadl do trávy. Jízdu nakonec zachránil motorový vůz M131.1454, řazený jako posila v soupravě parního vlaku, který dotlačil celou soupravu do Kroměříže. Následovala oprava parní lokomotivy. Poté se motorový vlak s malým zpožděním vydal na svoji cestu do Zdounek a Zborovic, kde pobral další cestující na pohádkový les. Ve Zdounkách byla již tradičně přichystána kyvadlová autobusová doprava, která návštěvníky zavezla až do místa konání pohádkového lesa. Autobusy jezdily kyvadlově až do 14.30 přípojně na všechny vlaky s odjezdem do Kroměříže.

Při třetím páru vlaků si přišli na svoje i hasiči ze Zborovic. Kromě zbrojení parní lokomotivy vypomáhali také u svařování. Při pobytu ve stanici Zborovice došlo k navaření držáku mazacího lisu u parní mašiny a také se svařovala spojka pomocných pohonů u motorového vozu M131.1454. Vše se díky schopnému svářeči podařilo včas dát dohromady a vlak odjel zpět jen s 15minutovým zpožděním.

Na těchto mimořádných situacích je krásně vidět, jak si musí lidé v nečekaných situacích poradit, aby vlak s cestujícími přijel do cíle své cesty. Velké poděkování si zaslouží jak organizátoři celé akce, obsluha vlaku, tak i dobrovolní hasiči ze Zborovic.

Ze sobotní akce parního vlaku a pohádkového lesa bylo pořízeno následující video.

 


Autor článku a videa: Stanislav Plachý

S "Hurvínkem" na Zdouneckou Beatlemanii

Datum: 02.04.2016


První dubnovou sobotu proběhla ve Zdounkách v kulturním domě akce „Zdounecká Beatlemania“. K této příležitosti vypravila Kroměřížská dráha zvláštní motorový vlak, který vyjel v odpoledních hodinách z Valašského Meziříčí přes Holešov do Kroměříže.

Svezení si nenechalo ujít zhruba třicet lidí. Po příjezdu do Kroměříže část cestujících využilo možnost navštívit železniční muzeum, které bylo speciálně k této jízdě mimořádně otevřeno.

V podvečer krátce před 18. hodinou vyjel "Hurvínek" z Kroměříže směrem na Zborovice a Zdounky.

Na dvouhodinový koncert plný nejznámějších hitů skupiny The Beatles v podání smíšeného pěveckého sboru Smetana, dechové hudby Hanačka a rockové kapely Roujours dorazilo z různých směrů zhruba 250 lidí.

Po koncertu využila také část posluchačů noční spoj do Kroměříže. Této jízdě předcházela tzv. „noční projížďka do Zborovic na otočku“. Jízdu využili převážně zdounečtí občané jako příjemné zpestření po koncertě.

Po příjezdu do Kroměříže byl pro všechny cestující zajištěn přestup na poslední vlaky Českých drah směrem na Osíčko a Staré Město u Uherského Hradiště.

Akce, která poněkud nevšedně spojila přípomínku stále živých písní legendárních liverpoolských Brouků ze 60. let minulého století s jízdou jakoby podobně „nesmrtelným“ a v našich končinách rovněž legendárním motorovým vozem o desítku let starším, byla nepochybně úspěšná. Z povedené akce bylo sestříháno 18. minutové video, které si můžete prohlédnou.


Autor článku i videa: Stanislav Plachý grafika: kolmix