logo KMD
Stará nádraží

Několik fotografií ze života na nádražích původních Kroměřížských drah


První nádražní budova v Bystřici pod Hostýnem z r. 1882

Vodárna Kroměřížských drah v Bystřici pod Hostýnem z r. 1882

Fotografie nádraží Bystřice pod Hostýnem z přelomu 19. a 20. století

Fotografie nádraží Holešov v první čtvrtině 20. století

Nitranský hrad na nádraží v Hulíně, výpravčí Čestmír Schauer, vedoucí posunu p. Drcmánek

Fotografie hulínské plynárny

Mostní provizorium přes Moravu na trati Kroměříž - Zborovice 18.10.1945

Vize dopravy po revitalizaci tratě do Zborovic
(foto objevila Renata Minaříková)

Bystřice pod Hostýnem 25.III.1927
(foto sbírka p. Škrdla)

Organizátoři a hosté oslav 100 let rati Hulín - Bystřice p.H.
(foto Vl. Procházka)

Zahájení elektrického provozu Huín - Říkovice 17.XII.1982
(sbírka Vl. Procházka)

Jízda po koridoru v Říkovicích 9.XII.2002
(foto Vl. Procházka)

Vjezd do Hulína - poprvé po koridoru 9.XII.2002
(foto Vl. Procházka)

Stříhání pásky v Hulíně 9.XII.2002 - otevření koridoru Otrokovice - Přerov
(foto Vl. Procházka)

Foto silničního podjezdu v Hulíně na Holešovské ulici v r. 1970

Dobrotice v červenci 1926
(sbírka M. Nesrsta)

Hulín, administrativní budova a vodárna v r. 1974
(sbírka M. Körner)

Zahájení el. provozu v Hulíně 5.10.1984, lok. ES499.1002 a M153.0042, sbírka M. Körner

Most přes Juhyni při rekonstrukci, rok 2007
(foto M. Šůstal)

Most přes Juhyni při rekonstrukci, rok 2007
(foto M. Šůstal)

Záhlinice před r. 1985
(sbírka M. Körner)

Řídící přístroj v dopravní kanceláři Kojetín při instalaci v r. 1919
(sbírka M. Říha)

Výstavba výhybny Třebětice v roce 1982
(archív žst. Bystřice p.H.)

Vozové skladiště v Bystřici p.H. v 60. letech
(archív žst. Bystřice p.H.)

Stanice Bystřice p.H. v 60. letech min. stol.
(archív žst. Bystřice p.H.)

holešovské zhlaví Bystřice p.H. v 60. letech
(archív žst. Bystřice p.H.)

Stanice Bystřice p.H. v 60. letech min. stol.
(archív žst. Bystřice p.H.)

Hlinsko p.H. v 70. letech
(archív žst. Bystřice p.H.)

Všetuly v 70. letech min. stol.
(archív žst. Bystřice p.H.)

Zaměstnanci stanice Kojetín na přelomu 19. a 20. století

Kojetín z r. 1904

Kroměříž 20.7.2009, bourání St1
(foto Jan Bortel)

Kroměříž 20.7.2009, bourání St1
(foto Jan Bortel)

Kroměříž 20.7.2009, bourání St1
(foto Jan Bortel)

Kroměříž 20.7.2009, bourání St1
(foto Jan Bortel)

Kroměříž 20.7.2009, bourání St1
(foto Jan Bortel)

Kroměříž 20.7.2009, bourání St1
(foto Jan Bortel)

Kroměříž 20.7.2009, bourání St1
(foto Jan Bortel)

Kroměříž 20.7.2009, bourání St1
(foto Jan Bortel)

Návětěva císaře Františka Josefa v Bystřici p.H.

Hulín 70. léta

Požár skladiště v Bystřici p.H.

Skupinka zaměstnanců v Hulíně 1958

Kolektiv při povinném školení v Hulíně 1958

Skupinka zaměstnanců v Hulíně 1959

Osíčko 3.II.2010
(foto M. Šůstal)

Osíčko 3.II.2010
(foto M. Šůstal)

Osíčko - Kunovice 3.II.2010
(foto M. Šůstal)

Kunovice - Osíčko 3.II.2010
(foto M. Šůstal)

 grafika: kolmix