logo KMD
Staré dokumenty

Několik fotokopií historických dokumentů, výkresů a plánků se vztahem ke KMD


Nákladní list Kroměříž - Zdounky z r. 1882
(sbírka P. Eliáš)

st GVD 1918/1919

st GVD 1919/1920

Tabulka služebního jízdního řádu 1922/23

Tabulka služebního jízdního řádu 1923/24

Tabulka služebního jízdního řádu 1924/25

Lokomotiva Kroměřížských drah z roku 1880 "Fürstenberg" (KFNB IX 901)

Lokomotiva Kroměřížských drah z roku 1880 "Kromeriz" (KFNB IX 902)

Lokomotiva Kroměřížských drah z roku 1881 "Freiberg" (KFNB IX 903)

Lokomotiva Kroměřížských drah z roku 1881 "Holesow" (KFNB IX 905)

Oběh M131.1 v Kroměříži 1976/7

Jízdní řád Hulín - Bystřice p. H. od 19.5.1945

Jízdní řád Hulín - Kroměříž od 19.5.1945

Překlad dopisu o zřízení nového typu závor v Holešově

Plán části stanice Všetuly z r. 1888

Plán stanice Všetuly s úpravami do roku 1914

Plán Třebětic z r. 1890

Plán nádraží Holešov z r. 1891 s úzkokolejným kolejištěm Kohnovy továrny z r. 1895

Plán strojové stanice Hulín z r. 1930 (obkreslený)

Plán vlečky Jihomoravských cukrovarů, závodu Všetuly z r. 1970 (obkreslený)

Nákladní list ze Zborovic do Zdounek z r. 1884
(sbírka P. Eliáš)

Nákladní list Revúca - Holešov z r. 1938
(sbírka J. Masař)

Dopis města bystřice p. H. městu Holešovu

Jízdní řád z roku 1918

 grafika: kolmix