Petra Horáková
Dům kultury Zdounky: postupné představování stanic a zastávek na trati do Zborovic 18.2.2016
Foto: Petra Horáková