Stanislav Plachý
Dům kultury Zdounky: ... a ještě výroční pamětní jízdenku 18.2.2016
Foto: Stanislav Plachý