Stanislav Plachý
Kroměříž: přivítání vladařů chlebem a solí, pořízený dne 23.5.2015
Foto: Stanislav Plachý