Stanislav Plachý
Přesun běžců na exkurzi v dopravní kanceláři žst. Hulín 5.6.2010
Foto: Stanislav Plachý