Stanislav Plachý
Kroměříž: pamětní fotografie cestujících po příjezdu ze Zborovic u motorového vozu M131.1454 dne 31.12.2016
Foto: Stanislav Plachý