Jana Teplíková
Grunt Galatík: prohlídka koní a stájí 31.12.2016
Foto: Jana Teplíková