Stanislav Plachý
Drážní hasiči SŽDC Přerov: společné foto u vyprošťovacího tanku VT 72B 27.10.2016
Foto: Stanislav Plachý