Stanislav Plachý
Centrální dispečink Přerov: obslužné pracoviště traťového úseku Polanka nad Odrou - Suchdol nad Odrou 27.10.2016
Foto: Stanislav Plachý