Stanislav Plachý
Centrální dispečink Přerov: úvodní slovo od Ing. Marka Michalíka o pracovišti v Přerově 27.10.2016
Foto: Stanislav Plachý