Stanislav Plachý
Elektrodispečink: krátké seznámení od Mirka Hozy s elektrodispečerským pracovištěm a jeho obsluhou 27.10.2016
Foto: Stanislav Plachý